طراحی نگهداری و برنامه ریزی تعمیرات
سازماندهی نیروی انسانی و تجهیزات

درخواست دمو
نگهداری و تعمیرات روماک

برنامه ریزی جامع و کاملی برای محافظت از سرمایه ها (تجهیزات) سازمان

نیروی انسانی، هزینه ها و زمان را مدیریت کنید.
بالاترین راندمان را از تجهیزات خود بگیرید

مدیریت تجهیزات

لایه های تجهیز و محل استقرار آنها تعریف و شاخص های کنترلی و کارکرد هریک مشخص خواهد شد.

توقفات

برنامه ریزی شده یا ناخواسته یک تجهیز که میتواند به توقف قسمتی یا کل مجموعه بیانجامد را میتوان مدیریت و در کمترین زمان ممکن مرتفع ساخت.

PM

تعمیرات پیشگیرانه PM

تمام فعالیت های از پیش تعیین شده شامل بازرسی، سرویس، و تعویض مبتنی بر بازه های زمانی و یا بر اساس قابل برنامه ریزی است.

EM

تعمیرات اضطراری EM

خرابی هایی که جهت رفع آنها باید اقدامات فوری صورت پذیرد، نیازمند آمادگی قبلی و همیشگی سیستم، موجودی ابزار و قطعات و استفاده از سوابق گذشته برای حل سریع مشکل میباشد.

CM

تعمیرات مبتنی بر وضعیت CM

در این روش از طریق پایش وضعیت و یا انجام بازرسی و تست از تجهیز مراقبت و تنها در صورت لزوم اقدامات نگهداری و تعمیر انجام میگیرد.

تعمیرات اساسی (اورهال)

تعریف فعالیت های اورهال و برنامه ریزی این فعالیت ها برای تخصیص نیروی انسانی متخصص و قطعات لازم جهت انجام کامل و سریع پروسه ضروری است.

چگونگی نگهداری از تجهیزاتی که سرمایه های سازمان هستند

بخش عمده ای از هزینه های هر سازمان ، هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات است. بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمانها ضمن کاهش هزینه های تولیدی نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصولات ایفا می کند، اما این تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در زنجیره تامین، کیفیت محصول و در نهایت افزایش توان رقابتی سازمان نیز مؤثر خواهد بود. افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیزات همچنین تنوع تولید در سازمان ها و به تبع آن افزایش حجم عملیات و اطلاعات مربوطه در واحد نگهداری و تعمیرات از یک سو و وجود خطای انسانی از سوی دیگر باعث شده که برنامه‌ریزی و اجرای عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات و در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری های مناسب به کاری پیچیده و زمان بر تبدیل شود. نرم افزار روماک از طریق ماژول نگهداری و تعمیرات بصورت یکپارچه با سایر ماژول های تولید، نیروی انسانی، انبار، حسابداری و خرید ضمن ثبت اطلاعات و برنامه ریزی فعالیت ها، گزارشات متنوعی را ارائه میدهد.

نرم افزار روماک توانست سازمان من رو منظم تر و پرسنل را حرفه ای تر کند و کلیه بخش های سازمان من در سرتاسر خاومیانه تحت کنترل لحظه ای من باشد. - حمید عسگری مدیر عامل شرکت نگین ابزار ایرانیان
تعمیر و نگهداری روماک

بخشی از امکاناتی که ماژول نت روماک در اختیار شما قرار میدهد :

 • امکان تعریف انواع تخصص های مورد نیاز برای کارکنان نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف کارکنان نگهداری و تعمیرات به همراه تخصص های مرتبط به صورت یکپارچه با ماژول نیروی انسانی
 • امکان تعیین هزینه نفر ساعت کارکنان نگهداری و تعمیرات 
 • امکان تعریف واحد های اجرایی نگهداری و تعمیرات و تعیین کارکنان مربوطه برای هر واحد اجرایی
 • امکان تعریف و دسته بندی انواع عملیات نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف دلایل لغو و یا تاخیر عملیات نگهداری و تعمیرات و دلایل و ریشه های خرابی تجهیزات
 • امکان تعریف انواع هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف ماشین آلات و تجهیزات به همراه مشخصات فنی آن ها ضمن ایجاد ارتباط یکپارچه با دیگر ماژولها
 • گزارش میزان مصرف قطعات
 • گزارش میزان نفر ساعت مصرفی
 • گزارش اقدامات انجام شده نگهداری و تعمیرات
 • امکان تعریف انواع وضعیت ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان تعریف مکان های استقرار ماشین آلات و تجهیزات به صورت ساختار درختی
 • امکان تعریف مکان های استقرار ماشین آلات و تجهیزات به صورت ساختار درختی
 • امکان تعریف ابزارآلات مورد نیاز جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات و تخصیص به فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • امکان تخصیص ابزارهای اندازه‌گیری کارکرد به هر طبقه از ماشین آلات و تجهیزات و سپس به هر تجهیز
 • امکان ثبت کارکرد ماشین آلات و تجهیزات و نگهداری سوابق مربوط به هر تجهیز
 • امکان تعیین و تغییر وضعیت ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان پیگیری وضعیت درخواست های خدمات و دستورات نت صادر شده
 • شاخص قابلیت اطمینان (MTBF) به دو صورت سرجمع و به تفکیک هر خرابی
 • شاخص قابلیت تعمیر (MTTR) به دو صورت سرجمع و به تفکیک هر خرابی
 • گزارش توقفات ماشین آلات و تجهیزات
 • گزارش خرابی های ماشین آلات و تجهیزات
 • گزارش هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • گزارش فعالیت های سر رسید شده نگهداری و تعمیرات

ماژول های یکپارچه با این سیستم

تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری

درخت تجهیز، ثبت فعالیت و درخواست اورهال، PM، EM، گزارشات تحلیلی

سیستم فروش

فروش گرم، سرد، فروشگاهی و امانی، انواع پروموشن و تخفیفات، توزیع

سیستم تولید

BOM چند سطی، فرآیند تولید، برنامه ریزی تولید، دستور تولید

سیستم مالی

صندوق و بانک، دریافت . پرداخت، تنخواه، تضامین، حسابداری